„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

29. 7. 2019 , Enzo Bianchi

Modlitba - mentální cvičení, nebo vztah?

Modlitba - mentální cvičení, nebo vztah?

Rozjímání je bohužel příliš často zaměňováno za mentální cvičení, jehož předmětem jsou myšlenky schopné vyvolat úvahy a citová hnutí: citové „vzněty“ a „zbožné pocity“ hodnocené intenzitou jejich vřelosti. Velkým nedostatkem této metody je její antropocentrické a egocentrické zaměření.

 

 

 

 

Kontemplativní člověk, nebo "cvičenec"?

Běžné pojetí rozjímání v dnešní době se  někdy může vyznačovat  přehnaným intelektualizováním a psychologizováním. Úsilí o systematičnost a metodologickou komplexnost, spojené se silným nasazením vůle, činí z věřícího nikoli kontemplativního člověka, ale „cvičence“. A přesto jde o metodu běžně užívanou v řeholních společenstvích.
Rozjímání je bohužel příliš často zaměňováno za mentální cvičení, jehož předmětem jsou myšlenky schopné vyvolat úvahy a citová hnutí: citové „vzněty“ a „zbožné pocity“ hodnocené intenzitou jejich vřelosti. Velkým nedostatkem této metody je její antropocentrické a egocentrické zaměření. Hledá se čistá niternost a vláda nad hnutími srdce. Nezapomeňme však, že egocentrická spiritualita, jakkoli je dnes na vzestupu a prožívá své „aggiornamento“, zůstává stále technikou subjektivistickou, nikoli osvobozující člověka; včera šlo o „hnutí srdce“, dnes se praktikuje „hlubinná psychohygiena“, „původní harmonie“, „vyprázdnění sebe sama“. Křesťanství se distancuje od těchto způsobů meditace, na hony vzdálených od autentického rozjímání, které je vždy teocentrické nebo kristocentrické a nikdy se nezaměřuje na sebe sama.

Křesťan se nemůže pohroužit do sebe sama, aniž by upřel svůj pohled na Boha

Autentické křesťanské rozjímání neusiluje v první řadě o „přijetí určitých dober“. Pokud k tomu dojde, je to něco navíc, cíl rozjímání je však jiný: prohloubení společenství s Bohem. Prostřednictvím osvobození smyslů sestupujeme do hlubin srdce, kde hledáme sjednocení, zdroj bytí a konání ve vztahu s nekonečně Jiným, který nás osvěcuje k tomu, abychom hledali společenství s ním.
Křesťan se nemůže pohroužit do sebe sama, aniž by upřel svůj pohled na Boha!
Rozjímání není jen sebestředným sestupováním do sebe sama, ani individualistickým vystupováním k výšinám, ale putováním k Bohu, které se realizuje v tomto světě. Rozjímání se tedy má praktikovat tak, aby do něho mohli vstupovat i ostatní lidé, má se konat také pro ně. K Písmu je třeba přistupovat jako k živému slovu, se snahou hledat jeho smysl a aktuální hodnocení dějin, církve i nás samých. Slovo je projevem Boží moci (srov. Řím 1,16) a dotýká se každé situace, a to dnes

Se svolením převzato z knihy
Enzo Bianchi Modlit se Boží slovo
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…