Dobrý Bože, chci ti poděkovat za všechno, co jsi mi v uplynulém roce daroval.

 

 

 

 

 

Provázel jsi mě a chránil před tím, abych nezabloudil.

Daroval jsi mému životu úrodnost.

Děkuji ti za všechno, co ve mně vyrostlo, a za všechno, co se skrze mě událo pro druhé.

Když se ohlížím zpět za uplynulým rokem, napadá mě leccos, co nebylo zas tak dobré.

Často jsem byl dost nevšímavý a prostě jen tak vplul do dne.

Propásl jsem mnohé příležitosti k setkání a novému začátku ve vztazích s druhými lidmi.

Také jsem lidi zraňoval, protože jsem příliš kroužil kolem sebe a nebyl citlivý vůči situaci druhých.

Odpusť, co jsem propásl nebo udělal špatně.

Důvěřuji ve tvé odpuštění a chci pohřbít všechno, co mě obtěžuje, abych mohl vstoupit do nového roku jako nový člověk.

Myslím také na všechny lidi, s nimiž jsem se v uplynulém roce dělil o svůj život, se kterými jsem se setkal.

Žehnej jim, aby si stále uvědomovali, že jsou pod tvou žehnající rukou.

Daruj jim ducha vděčnosti, aby vděčně vložili uplynulý rok do tvých dobrých rukou a plni důvěry vykročili do nového roku.

Amen.

 

 

Převzato z knihy
od Anselma Grüna Důvěrná slova
kterou vydalo KNA