Úvahy o modlitbě a času z deníku poutníka do Santiaga de Compostela a do Říma

 

 

 

 

Co je to vlastně modlitba?

Co je to vlastně modlitba?Jaký je vztah mezi časem a modlitbou? Napadá mne…Možná je modlitba vstupenkou do věčnosti. Čas strávený v dialogu s Bohem, který počítám na minuty, je měřený mými prostředky (hodinky, SEČ). Modlitba má ale možná u Hospodina jinou dimenzi. Může se stát mými dveřmi do věčnosti.

Modlitba jako součást věčnosti

Člověk dostal od Stvořitele padesát, sedmdesát let. Ale Bůh má v rukou věčnost, nekonečnost. A moje modlitby se stávají součástí této věčnosti. Obětuji kousíček svého smrtelného času a Bůh mi za něj dává věčnost, sesílá věčnost do našich srdcí se vším všudy, co k věčnosti patří. Cítím lásku, jistotu, pokoj, mír. Ty nemohu načerpat z hluku a řinčení světa, z mých nabitých harmonogramů, popsaných kalendářů, pípajících mobilů.

Modlitba - čas navíc?

Věčnost zažívám již tady – v modlitbě. Je to vytržení a okoušení kousku věčnosti z nekonečné věčnosti Boží. Možná, možná, že se modlitba ani nezapočítává do vymezeného času mého žití a možná ji žiji “navíc”.

 

 

Upraveno podle knihy
Honzy Pošťáka Pospíšila Z pošťákovy brašny
kterou vydalo nakladatelství Zdeněk Susa