„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

23. 4. 2018 , Jean Lafrance

Modlitba v Ježíšově jménu

Modlitba v Ježíšově jménu

V Ježíšově jménu můžeme sjednotit celý svůj život a všude se s lehkostí modlit.

 

 

 

 

 Z našeho běžného života se rodí  zkušenost radostné plnosti v Ježíši. Hlavním prostředkem tohoto sjednocení s Kristem je Ježíšovo jméno, nositel jeho přítomnosti. Abychom pochopili, nakolik je možné tento postoj neustálé modlitby uskutečnit, musíme rozjímat o posledních sv. Pavla Filipanům:

„Radujete se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!... Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a probě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši (Flp 4,4-7)“

Pavlova myšlenka je jasná: Pán Ježíš je blízko a je přítomný a živý v našich srdcích mocí svého jména. Pokaždé, když přijde nějaká potřeba, pokušení nebo když je naše srdce prozářeno radostí, měli bychom se vrátit k modlitbě a přednášet Bohu své prosby.  A tyto prosby musí být prostoupeny chválou, díkůvzdáním a blahořečením – jedním slovem, náš život se musí přeměnit v eucharistii. Tento postoj vidíme i ve všech žalmech.

Čím dále člověk pokročí, tím více si uvědomuje své vlastní hranice. Je obkličován přívaly smrti a některé dny zajkouší utrpení a pokušení: Ovinula mě osidla podsvětí, ohrozily mě léčky smrti ( Žl 18,6).

Člověk se tedy musí naučit stát synem, který neustále zcela přirozeně volá ke svému Otci, s klidnou odvahou a v naprosté důvěře. Takové synovství má  prožívat v těch nejobyčejnějších věcech každodenního života.

 

Upraveno podle knihy
Jeana Lafrance Modlitba srdce
kterou vydalo KNA

 

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…