„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

14. 10. 2017 , papež František

Modlitba za politiky a všechny, kdo jsou u moci (papež František)

Modlitba za politiky a všechny, kdo jsou u moci (papež František)

"Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2).

 

 

 

 

Jak se můžu modlit za tohohle?

18. září 2017 papež František při kázání z Domu sv. Marty zdůraznil nutnost modlit se za politiky. Uvedl, že pokud politik dělá něco, co se nám nelíbí, většinou ho pouze kritizujeme. Říkáme: „ Já jsem ho nevolil, není to moje věc, ať si dělá, co chce.“ Ale nemůžeme nechávat politiky samotné; musíme je doprovázet modlitbou. Je povinností křesťanů modlit se za ty, kdo nám vládnou. Možná řeknete: „Ale otče, jak se můžu modlit za tohohle, když dělá tak hrozné věci?“ Právě ten to možná nejvíc potřebuje. Modli se za něj a čiň za něj pokání. Přímluvná modlitba, jak to krásně říká apoštol Pavel, se má konat za všechny vládce, za ty, kdo jsou u moci. Proč? Abychom mohli žít klidný život v míru. Pokud je vládce svobodný a může vládnout v míru, má z toho prospěch každý člověk.

Jsi politik? Hledej sílu u Boha

Také politici by měli prosit o moudrost, aby si uvědomovali, že jsou podřízeni Bohu a lidem. Aby věděli, že sílu nemohou čerpat  z hloučku podporovatelů nebo ze sebe samých, ale od Boha. Pokud je politik ateista nebo nevěřící a nemůže se modlit, měl by podle papeže naslouchat svému svědomí a radit se s moudrými ze svého lidu a nezůstávat uzavřený ve skupince lidí své strany s podobnými názory.

Pokud se za politiky nemodlíte, jděte ke zpovědi!

"Poprosím vás o laskavost: věnujte teď pět minut, ne víc, otázkám: pokud jsi politik nebo člověk, který mám moc, ptej se, jestli se modlíš k tomu, kdo ti dal moc prostřednictvím lidí. Jestli nejsi politik, ptej se, jestli se modlíš za všechny politiky (vládce). Možná si odpovíš: za toho a toho ano, protože se mi líbí, ale za tamty ne. Ale právě tamti mají víc zapotřebí tvých modliteb! A jestli při zpytování svědomí zjistíte, že se nemodlíte za ty, kdo mají moc, vyznejte to u zpovědi. Protože nemodlit se za ty, kdo nám vládnou, to je hřích."

 

Upraveno podle radiovaticana

 

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…