"Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2).

 

 

 

 

Jak se můžu modlit za tohohle?

18. září 2017 papež František při kázání z Domu sv. Marty zdůraznil nutnost modlit se za politiky. Uvedl, že pokud politik dělá něco, co se nám nelíbí, většinou ho pouze kritizujeme. Říkáme: „ Já jsem ho nevolil, není to moje věc, ať si dělá, co chce.“ Ale nemůžeme nechávat politiky samotné; musíme je doprovázet modlitbou. Je povinností křesťanů modlit se za ty, kdo nám vládnou. Možná řeknete: „Ale otče, jak se můžu modlit za tohohle, když dělá tak hrozné věci?“ Právě ten to možná nejvíc potřebuje. Modli se za něj a čiň za něj pokání. Přímluvná modlitba, jak to krásně říká apoštol Pavel, se má konat za všechny vládce, za ty, kdo jsou u moci. Proč? Abychom mohli žít klidný život v míru. Pokud je vládce svobodný a může vládnout v míru, má z toho prospěch každý člověk.

Jsi politik? Hledej sílu u Boha

Také politici by měli prosit o moudrost, aby si uvědomovali, že jsou podřízeni Bohu a lidem. Aby věděli, že sílu nemohou čerpat  z hloučku podporovatelů nebo ze sebe samých, ale od Boha. Pokud je politik ateista nebo nevěřící a nemůže se modlit, měl by podle papeže naslouchat svému svědomí a radit se s moudrými ze svého lidu a nezůstávat uzavřený ve skupince lidí své strany s podobnými názory.

Pokud se za politiky nemodlíte, jděte ke zpovědi!

"Poprosím vás o laskavost: věnujte teď pět minut, ne víc, otázkám: pokud jsi politik nebo člověk, který mám moc, ptej se, jestli se modlíš k tomu, kdo ti dal moc prostřednictvím lidí. Jestli nejsi politik, ptej se, jestli se modlíš za všechny politiky (vládce). Možná si odpovíš: za toho a toho ano, protože se mi líbí, ale za tamty ne. Ale právě tamti mají víc zapotřebí tvých modliteb! A jestli při zpytování svědomí zjistíte, že se nemodlíte za ty, kdo mají moc, vyznejte to u zpovědi. Protože nemodlit se za ty, kdo nám vládnou, to je hřích."

 

Upraveno podle radiovaticana