Vstal jsi z mrtvých a dáváš mi jistotu, že i já mohu vstát spolu s tebou z hrobu vlastního strachu.

 

 

 

 

 

Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, svým zmrtvýchvstáním jsi přemohl smrt. Sestoupil jsi do říše smrti a všechno mrtvé ve mně jsi uchopil do svých rukou, abys to znovu uvedl do světla a do života.

Odvalil jsi kámen, který mě tíží a brání mi žít. Přeťal jsi pouta, která mi nedovolují volně se pohybovat. Vstal jsi z mrtvých a dáváš mi jistotu, že i já mohu vstát spolu s tebou z hrobu vlastního strachu, z hrobu své temnoty a rezignace.  Ty ses po svém zmrtvýchvstání nejprve ukázal Marii Magdaléně a oslovils ji jménem. V setkání s tebou zakusila, že láska odnímá smrti její moc.

Dej mi uvěřit, že i mně ve smrti vyjde vstříc tvé slovo lásky. Dej mi dnes účast na svém zmrtvýchvstání, ať přistupuji k druhým lidem zpříma a s nadějí,  protože také v nich je tvá láska silnější než smrt.

 

Upraveno podle knihy
Anselma Grüna Moje modlitební kniha
kterou vydalo KNA