„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

17. 11. 2018 , José Tolentino Mendonça

Otče náš, jenž jsi na nebesích...

Otče náš, jenž jsi na nebesích...

Modlíme se „Otče náš, jenž jsi na nebesích“, a proto výrazu "na nebesích" musíme rozumět správně.

 

 

 

 

​Nebesa jsou Bůh sám

Origenes vysvětluje: „Když se o Otci svatých říká, že je na nebesích, nesmíme si myslet, že je nějak ohraničen tělesným tvarem a přebývá v nebesích. Pokud by tomu tak bylo, byl by Bůh menší než nebesa, neboť ta by ho obsáhla. Avšak nevýslovná moc jeho božství vyžaduje naši víru, že naopak on všechno pojímá a drží pospolu.“
Nebesa jsou Bůh sám, jeho bytí a nepopsatelná sláva. Je symbolické, že nebesa se nacházejí nad námi a přikrývají nás. Představují tedy v podstatě střechu, slavnostní tanec a eschatologický horizont naší existence. Víme, že nebesa se klenou výš než vše ostatní. Víme také, že nás nekryjí jen v radostných dnech, ale i v dobách smutku a utrpení, kdy stojíme na rozcestí a ztrácíme naději.

 

Všude a bez hranic

Rovněž víme, že žádné místo neobsahuje víc nebes než jiné. Kostel neobsahuje víc nebes než naše pracoviště, kde se namáháme, věnujeme se své profesi a sloužíme druhým lidem… Pohostinný dům nemá nad sebou víc nebes než opuštěná cesta, po níž putujeme.
Nebesa také nemají hranice. Nemusíme se učit žádný cizí jazyk nebo dělat jinou zvláštní činnost, protože nebesa se nad námi klenou neustále. A právě proto, že tento obraz je tak všeobecně srozumitelný, může do našeho srdce vnést tajemství Boží přítomnosti.

 

Nebe je v tobě

Říkat „Otče náš, jenž jsi na nebesích“ znamená obracet se k našemu Otci, který vždy, skutečně a věrně je… K tomu, který je všude a všechno chová ve svém srdci. „Otče náš“, přítomný zde se mnou stejně jako s mým bratrem či sestrou. „Otče náš“, který jsi od počátku věků a zůstáváš vždy stejný. Zde na zemi všechno umírá a znovu se rodí, probouzí se k životu a znovu umírá, zatímco nebesa provždy zůstávají.
Toto svědectví vydávají také křesťanští mystikové, když nám říkají: „Zastav se, kam utíkáš? Nebe je v tobě; hledáš-li Boha někde jinde, nikdy ho nenajdeš.“ Nebo jednodušeji: „Zastav se, kam utíkáš? Nebe je v tobě…“

 

Modlitba

Pane, naše modlitba není často ničím jiným než dotykem tvé ruky,
vrchovanou potřebou cítit tvou doširoka otevřenou dlaň,
řipravenou přijmout nás ve svém tichu takové, jací skutečně jsme.
Je to jen touha pocítit, byť i zlehka, jak se tvá nesmírná moc dotýká shonu,
nestálosti a nejistoty našich všedních dní. Je to jen potřeba rozpoznat,
že svým samotným bytím přijímáš všechna dychtění a touhy, které se v nás skrývají.

 

Upraveno podle knihy
José Tolentino Mendonça Otče náš, jenž jsi na zemi,
kterou vydalo KNA

 

 

 

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.