Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou a voláme:

Pane, smiluj se.

  • Prosíme Tě za ukončení války a za mír na Ukrajině.
  • Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu
  • k vzájemné dohodě a usmíření.
  • Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
  • Prosíme Tě za nás samotné, abychom byli připraveni obětovat své pohodlí a přispívat svou štědrostí, otevřeným srdcem i konkrétní pomocí ke zmírnění následků války.
  • Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
  • Smiluj se nad všemi zemřelými, zvláště nad těmi, kdo zahynuli ve válečných konfliktech.

Nebeský Otče, věříme v Tvou všemohoucnost a dobrotu a spoléháme na Tvou pomoc v nouzi, v níž se nacházejí naše sestry a naši bratři na Ukrajině i kdekoli jinde na světě, kde se válčí. Naplň svět svým pokojem, abychom znovu objevili, že bližní je opravdu každý člověk a že Ty jsi náš společný Otec.

O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.