„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

8. 8. 2015 , Peter Kreeft

Proč se modlit?

Proč se modlit?

V povědomí některých lidí panuje přesvědčení, že modlitba, duchovní život, vnitřní život nebo důvěrný vztah lásky, který duše prožívá s Bohem, je přepychem, jejž si v dnešní době nemůžeme dovolit, anebo to pokládají za nezodpovědný útěk před naléhavými problémy našeho ubohého, zraňujícího světa.

Říkám, že pravý opak je pravdou: nic, opravdu nic není důležitější a zodpovědnější, nic jiného nemůže nikdy vyléčit náš nemocný svět než svatí. A svatí nikdy nepovstanou jinak než skrze modlitbu.

Nikdo jiný než svatí nemůže zachránit náš svět, protože nejhlubším kořenem všech nemocí na světě je hřích a svatí fungují v boji s hříchem jako protilátky. Nic jiného než modlitba nedokáže „vyrobit“ svaté, protože nikdo jiný kromě Boha nemůže způsobit, aby se člověk stal svatým. A s Bohem se setkáváme v modlitbě. Modlitba je nemocnicí pro naše duše a v ní se setkáváme s Bohem-Lékařem.

K modlitbě existuje dokonce ještě lepší důvod než skutečnost, že jenom skrze modlitbu může být svět zachráněn. Je třeba se modlit, protože to Bůh přikazuje. Je to Bůh, kdo nás oslovil, a proto se modlíme. Ne ve smyslu nějakého izolovaného programu, který by sloužil k našemu sebezdokonalení. Modlitba je naší odpovědí na předchozí Boží pozvání.

Ne, slovo pozvání je příliš slabé. Bůh nám přikazuje modlit se, ve skutečnosti modlit se neustále (srov. 1 Sol 5,17). On dychtivě touží po tom, abychom se modlili – touží po tom vroucněji než jakýkoli člověk na zemi, který touží po své milované a čeká na chvíli, kdy ona k němu obrátí své oči i celou svou pozornost. 

Modlíme se proto, abychom Boha poslouchali, ne abychom si na Boha hráli. Modlíme se ne proto, aby se Bůh rozhodoval jinak, ale abychom se sami rozhodovali jinak. Nemodlíme se s úmyslem říkat Bohu, co má dělat, ale abychom Bohu dovolili nás vést. Modlíme se proto, abychom „Bohu umožnili být Bohem“. Modlitba vyjadřuje naši poslušnost vůči Bohu, a to i tehdy, když v ní Boha o něco žádáme, protože on nám přikázal, abychom ho prosili (srov. Mt 7,7).

Se svolením upraveno podle knihy
Peter Kreeft Modlitba pro začátečníky
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.