V povědomí některých lidí panuje přesvědčení, že modlitba, duchovní život, vnitřní život nebo důvěrný vztah lásky, který duše prožívá s Bohem, je přepychem, jejž si v dnešní době nemůžeme dovolit, anebo to pokládají za nezodpovědný útěk před naléhavými problémy našeho ubohého, zraňujícího světa.

Říkám, že pravý opak je pravdou: nic, opravdu nic není důležitější a zodpovědnější, nic jiného nemůže nikdy vyléčit náš nemocný svět než svatí. A svatí nikdy nepovstanou jinak než skrze modlitbu.

Nikdo jiný než svatí nemůže zachránit náš svět, protože nejhlubším kořenem všech nemocí na světě je hřích a svatí fungují v boji s hříchem jako protilátky. Nic jiného než modlitba nedokáže „vyrobit“ svaté, protože nikdo jiný kromě Boha nemůže způsobit, aby se člověk stal svatým. A s Bohem se setkáváme v modlitbě. Modlitba je nemocnicí pro naše duše a v ní se setkáváme s Bohem-Lékařem.

K modlitbě existuje dokonce ještě lepší důvod než skutečnost, že jenom skrze modlitbu může být svět zachráněn. Je třeba se modlit, protože to Bůh přikazuje. Je to Bůh, kdo nás oslovil, a proto se modlíme. Ne ve smyslu nějakého izolovaného programu, který by sloužil k našemu sebezdokonalení. Modlitba je naší odpovědí na předchozí Boží pozvání.

Ne, slovo pozvání je příliš slabé. Bůh nám přikazuje modlit se, ve skutečnosti modlit se neustále (srov. 1 Sol 5,17). On dychtivě touží po tom, abychom se modlili – touží po tom vroucněji než jakýkoli člověk na zemi, který touží po své milované a čeká na chvíli, kdy ona k němu obrátí své oči i celou svou pozornost. 

Modlíme se proto, abychom Boha poslouchali, ne abychom si na Boha hráli. Modlíme se ne proto, aby se Bůh rozhodoval jinak, ale abychom se sami rozhodovali jinak. Nemodlíme se s úmyslem říkat Bohu, co má dělat, ale abychom Bohu dovolili nás vést. Modlíme se proto, abychom „Bohu umožnili být Bohem“. Modlitba vyjadřuje naši poslušnost vůči Bohu, a to i tehdy, když v ní Boha o něco žádáme, protože on nám přikázal, abychom ho prosili (srov. Mt 7,7).

Se svolením upraveno podle knihy
Peter Kreeft Modlitba pro začátečníky
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství