Spěch pastýřů neměl nic společného s naší mnohdy tak neklidnou přípravou Vánoc.

 

 

 

Byla to spíš pohotová odpověď na Boží zavolání, na Boží znamení.

Spěch pastýřů nás inspiruje směrem k nové horlivosti. 
Jde o to, abychom dychtivě naslouchali Božímu slovu,
abychom hledali Pána celým srdcem,
abychom vyhlíželi jeho království
a pohotově reagovali
na každé jeho zavolání či vnuknutí.

Upraveno podle knihy
Vojtěcha Kodeta Vánoční radost
kterou vydalo KNA