„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

13. 11. 2017 , Jerzy Zieliński

Svoboda v modlitbě

Svoboda v modlitbě

Je zapotřebí snažit se od samého počátku chodit před Bohem vesele a s vnitřní svobodou (sv. Terezie od Ježíše)

 

 

 

 

Vnitřní svoboda versus přísné metody

Stává se, když se člověk nastupuje cestu modlitby, volí si určité metody, a pak se jich otrocky drží. Od zvolené metody očekává úspěch svého snažení.
Záhy se ale to, co mu mělo posloužit jako nástroj, stává příčinou otroctví. Postupně člověk propadá tyranii přehnaně přísných metod.
Naproti tomu modlitba rozvíjející se na zdravém duchovním základě má právo na moudrou svobodu, kterou by měl člověk používat sám u sebe a respektovat u druhých.


Svoboda neznamená zřeknout se odpovědnosti

Pokud se modlící se člověk cvičí v pokoře a vykazuje pokrok ve ctnostech, nemusí si dělat přílišné starosti o určité modlitební metody. Moudrou svobodu při modlitbě je ale zapotřebí odlišovat od svévole. Duch svatý nikdy nevede člověka ke dvěma vzájemně si odporujícím zkušenostem. Právo modlit se způsobem, jakým se dokážu nejlépe vyjádřit, neznamená právo zpochybňovat a odmítat společné formy modlitby. Evangelijní svoboda modlitby nemůže být zbavena odpovědnosti. Je to krásný Boží dar, a Bůh, který si přeje rozmanitost, právě v ní vede životem každého člověka.

 

 

Upraveno podle knihy
od Jerzy Zielinski 365 dní s mystiky karmelu
kterou vydalo KNA

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…