Nemůžeme vědět, jakou cenu má naše srdce, ale můžeme docela přesně vědět, co je to vytrvalost v modlitbě.

Můžeme se snažit praktikovat modlitbu a udržovat se v ní. Být vytrvalý  - to neznamená nikdy nepoznat náhlou slabost nebo období nevěrnosti. Znamená to především neúnavně se vydávat znovu na cestu, ať už se stane cokoli, po jakékoli bouři nebo jakkoli nedbalém období. Vytrvalost je skrytá houževnatost, vnitřní a pokorná, opak zatvrzelosti, strnulosti i vzplanutí. Je to nepolevující ctnost, která se nikdy nenechá odradit.

Pokud se budeme neustále k modlibě vracet, máme vyhráno. Otcové rádi říkají: nemáš-li dar sebeovládání, věz, že tě Pán chce zachránit skrze modlitbu. Podle nich se nemáme snažit porazit své vášně vlastními silami, ale máme se neustále uchylovat k modlitbě. Dodávají: „Pokud se čas modlitby prodlouží a zaplaví celý tvůj život, už nad tím nebudeš přemýšlet a nebudeš mít čas činit zlo.“

Upraveno podle knihy
Jeana Lafrance Modlitba srdce
kterou vydalo KNA