Obchod s lidmi je jednou z nejvýnosnějších forem mezinárodního organizovaného zločinu, s obdobnými zisky jako z nelegálního obchodu s drogami nebo zbraněmi

 

 

 

 

Chceme se připojit k modlitbám i činům, které budou směřovat k odstranění obchodu s lidmi. Papež František označuje obchod s lidmi za nejrozšířenější otroctví v 21. století, za zločin proti lidskosti, za ránu na těle současného lidstva. Problém se ročně týká až 2 milionů oběti, z toho až půl milionu v rámci Evropy. „Obchod s lidmi je zločin proti lidskosti“ (papež František).

Mezinárodní den modlitby a reflexe v boji proti obchodu s lidmi vyhlásila Papežská rada pro pastoraci migrantů, Papežská rada Iustitia et Pax a představitelé řeholníků a řeholnic. Za datum je zvolena památka svaté Josefíny Bakhity, která pocházela ze Súdánu (1869) a zemřela v Itálii (1947). Její život byl velmi pohnutý, protože se jako dítě několikrát stala obětí obchodu s lidmi. Dokonce zapomněla jméno, které jí dali rodiče; Bakhita sice znamená „šťastná“, ale takto ji pojmenovali její únosci, kteří ji ponižovali a způsobili jí veliké fyzické i mravní utrpení. Slušného zacházení se jí dostalo od italského konzula, který z politických důvodů musel opustit Súdán. Bakhitě bylo dovoleno odcestovat s ním do Itálie. V Itálii se 9. ledna 1890 stává křesťankou a přijímá jméno Josefina a 8. prosince 1896 se zasvěcuje Bohu jako řeholnice.

 

Prosby:

Připojme se k výzvám papeže Františka a buďme vytrvalí ve svých modlitbách, prosme za tyto trpící lidi, za děti i za ty, kteří toto zlo páchají: 

– Modleme se za lidi žijící v náročných podmínkách, aby ani uprostřed těžkých zkoušek nepodlehli lákavým nabídkám předstírané pomoci.

– Ochraňuj děti před špatnými přáteli, před vlivem špatného prostředí a pošli jim do života ochotné a obětavé lidi, kteří jim pomohou nalézat pravý smysl života. 

– Prosme za ty, kdo páchají zločiny proti lidskosti: ať Bůh obrátí jejich srdce, aby se k druhým chovali jako bližní.

– Za ty, kdo se stali obětí obchodu s lidmi: ať je Bůh vysvobodí, uzdraví jejich duši i tělo a dá jim sílu hledět s nadějí do budoucnosti.

– Prosme o upřímnou lásku k Bohu, k sobě i k druhým, aby nám nechyběla vynalézavost v pozornosti a službě potřebným.

Amen.