Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Můžeme se za ně modlit třeba těmito slovy:

Bože, Pane živých i mrtvých,
smíme se na tebe obracet s každou starostí.
Prosíme tě za ty, kteří zemřeli
a dosud možná nejsou plně spojeni s tebou.
Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě.
Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.

 

Více k tématu: