V těchto dnech se jeho zdravotní stav zhoršil, podpořme ho svými modlitbami

 

Tento  vzkaz nadiktoval kardinál Vlk v nemocnici v nemocnici 18.2.:

 

Drazí bratři a drahé sestry, vážení přátelé, 

v těchto dnech se moje zdravotní situace vlivem chemoterapie velice zhoršila. Začalo krvácení z dvanácterníku do prostoru břišního. Děkuji vám všem a každému osobně, všem věřícím Arcidiecéze pražské, za vlnu modliteb, přímluv i solidarity, která přivolává blízkost Boha v této situaci.

Zvláštním způsobem jsem vděčen svému spolubratru kardinálu Dukovi za jeho návštěvu a bratrské povzbuzení ve chvíli utrpení.

Díky neobyčejné péči lékařů a lékařské vědě, díky všem vašim modlitbám se podařilo zvrátit situaci. V současné době je mi lépe, bolesti nepociťuji, přesto lékaři vidí moji situaci jako velmi vážnou a vyzývají k trpělivosti.

kardinál Miloslav Vlk

(převzato z webu kardinal)