„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

9.6.2019, 0:00 , Edita Steinová

Kdo jsi, světlo...?

Kdo jsi, světlo...?

Autorkou podivuhodné modlitby k Duchu svatému je sv. Terezie Benedikta od Kříže, patronka Evropy (civilním jménem Edita Steinová, 12.10. 1891- 9.8. 1942). Pocházela ze židovské rodiny, sama se považovala za ateistku a později konvertovala ke katolicismu. Dosáhla doktorátu z filosofie, pracovala jako asistentka u E. Husserla a později jako učitelka. Vstoupila do řádu bosých karmelitek a za druhé světové války byla deportována do koncentračního tábora Osvětim, kde její pozemská stopa končí.

 

 

 

 

Kdo jsi, světlo

Kdo jsi, světlo, jež mne naplňuje a osvětluje temnotu mého srdce?
Vedeš mne jako matka za ruku a kdybys mne pustil, nesvedla
bych udělat ani krok. Jsi prostor, který kolem dokola obklopuje mé bytí
a ukrývá je v sobě. Kdyby Tě opustilo, kleslo by do propasti nicoty,
z níž je pozvedáš k bytí. 
Ty, který jsi mi bližší než já sama sobě  a niternější než mé nejhlubší nitro
a přece  neuchopitelný a nepostižitelný a přesahující každé jméno:
     Duchu svatý- Věčná lásko.

 

Nejsi mana, jež ze srdce Synova přechází do srdce mého,
pokrm andělů a blahoslavených?
On ,který se ze smrti pozdvihl k životu, probudil i mne k novému životu, 
ze spánku smrti,
a dává mi den ode dne  nový život. Jednou mne jeho plnost úplně zaplaví,
život z tvého života,​ 
ano ty sám: 
       Duchu svatý-Věčný živote.

 

Jsi paprsek, jenž dolů ze soudcova trůnu vyšlehne a pronikne do noci duše,
která sama sebe nikdy nepoznala?
Milosrdný- neúprosný vniká do skrytých záhybů.
Vyděšena pohledem na sebe samu dělá duše místo svaté bázni,
počátku oné moudrosti, jež přichází z výsosti a na výsosti nás pevně zakotvuje -
– tvému působení, které nás nově tvoří:
        Duchu svatý- Pronikavý paprsku.Jsi plnost Ducha  a síla, kterou Beránek rozlamuje pečetě
d věčného Božího úradku?
Vysláni Tebou, ženou se poslové soudu světem
oddělují ostrým mečem říši světla od říše tmy.
Pak bude nebe nové a nová i země, a všechno se dostane
a své pravé místo tvým dechem:
         Duchu svatý- Vítězná sílo.

 

Jsi píseň lásky a svaté bázně, co věčně zní okolo Božího trůnu.
 A co v sobě spojuje všech bytostí čistý zvuk?
Souzvuk, jenž připojuje k hlavě údy,
v níž každý oblažen nachází svého bytí tajemný smysl
a jásavě se rozlévá, v tvém proudění:
         Duchu svatý – Věčný jásote.    

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…