„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

9.6.2019, 0:00 , Edita Steinová

Kdo jsi, světlo...?

Kdo jsi, světlo...?

Autorkou podivuhodné modlitby k Duchu svatému je sv. Terezie Benedikta od Kříže, patronka Evropy (civilním jménem Edita Steinová, 12.10. 1891- 9.8. 1942). Pocházela ze židovské rodiny, sama se považovala za ateistku a později konvertovala ke katolicismu. Dosáhla doktorátu z filosofie, pracovala jako asistentka u E. Husserla a později jako učitelka. Vstoupila do řádu bosých karmelitek a za druhé světové války byla deportována do koncentračního tábora Osvětim, kde její pozemská stopa končí.

 

 

 

 

Kdo jsi, světlo

Kdo jsi, světlo, jež mne naplňuje a osvětluje temnotu mého srdce?
Vedeš mne jako matka za ruku a kdybys mne pustil, nesvedla
bych udělat ani krok. Jsi prostor, který kolem dokola obklopuje mé bytí
a ukrývá je v sobě. Kdyby Tě opustilo, kleslo by do propasti nicoty,
z níž je pozvedáš k bytí. 
Ty, který jsi mi bližší než já sama sobě  a niternější než mé nejhlubší nitro
a přece  neuchopitelný a nepostižitelný a přesahující každé jméno:
     Duchu svatý- Věčná lásko.

 

Nejsi mana, jež ze srdce Synova přechází do srdce mého,
pokrm andělů a blahoslavených?
On ,který se ze smrti pozdvihl k životu, probudil i mne k novému životu, 
ze spánku smrti,
a dává mi den ode dne  nový život. Jednou mne jeho plnost úplně zaplaví,
život z tvého života,​ 
ano ty sám: 
       Duchu svatý-Věčný živote.

 

Jsi paprsek, jenž dolů ze soudcova trůnu vyšlehne a pronikne do noci duše,
která sama sebe nikdy nepoznala?
Milosrdný- neúprosný vniká do skrytých záhybů.
Vyděšena pohledem na sebe samu dělá duše místo svaté bázni,
počátku oné moudrosti, jež přichází z výsosti a na výsosti nás pevně zakotvuje -
– tvému působení, které nás nově tvoří:
        Duchu svatý- Pronikavý paprsku.Jsi plnost Ducha  a síla, kterou Beránek rozlamuje pečetě
d věčného Božího úradku?
Vysláni Tebou, ženou se poslové soudu světem
oddělují ostrým mečem říši světla od říše tmy.
Pak bude nebe nové a nová i země, a všechno se dostane
a své pravé místo tvým dechem:
         Duchu svatý- Vítězná sílo.

 

Jsi píseň lásky a svaté bázně, co věčně zní okolo Božího trůnu.
 A co v sobě spojuje všech bytostí čistý zvuk?
Souzvuk, jenž připojuje k hlavě údy,
v níž každý oblažen nachází svého bytí tajemný smysl
a jásavě se rozlévá, v tvém proudění:
         Duchu svatý – Věčný jásote.    

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.