Breviář - jinak také denní modlitba církve nebo liturgie hodin - je krásnou mozaikou, jejíž jednotlivé kamínky tvoří žalmy, písně, biblická čtení, orace, texty církevních otců, antifony a prosby. Vše je harmonicky uspořádáno podle denní doby, svátku a církevního období. Pro mnohé je ale breviář nepronikutelný rébus...

„BREVIÁŘ? TO JÁ NEUMÍM, TO JE MOC SLOŽITÉ!“

„Breviář? To já neumím, to je moc složité!“ odmítají někteří lidé denní modlitbu církve. Knižní cihlička s více než dvěma tisíci stránek a osmi šňůrkami, z níž navíc vypadávají nejrůznější kartičky, to může opravdu někoho vylekat. Naopak dobrodružnější povahy může labyrint textů a rubrik nalákat, aby se pustily do hledání cesty, na jejímž konci je čeká sjednocení s modlící se církví.

Když ale pronikneme do denní modlitby církve, zjistíme, že díky ní mnohem lépe sledujeme církevní rok.
Objevíme, že naše spojení s církví je mnohem životodárnější než dříve.
A i když člověk bere do rukou knihu denní modlitby zcela sám,
sjednocuje se s církví po celém světě a slaví liturgii, která propojuje nebe a zemi.

Breviář - jinak také denní modlitba církve nebo liturgie hodin - je krásnou mozaikou,
jejíž jednotlivé kamínky tvoří žalmy, písně, biblická čtení, orace, texty církevních otců, antifony a prosby.
Vše je harmonicky uspořádáno podle denní doby, svátku a církevního období.

Vybráno (zkráceno a upraveno) z knížky: