„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

11.11.2014, 14:58

Modlitba je pro mě oporou proti zlu

Modlitba je pro mě oporou proti zlu

Je obtížné být dobrým člověkem, protože existuje záhada zla.

Nosíme v sobě dva póly - pól dobra a pól zla - a každý z nich je nadán přitažlivou silou. Jak vzdorovat zlu? Pro mě po celý život byla a stále ještě je oporou adorace, modlitba ve všech svých podobách. V boji proti zlu je adorace absolutním lékem.

Zpracováno podle knížky
Abbé Pierre: Testament“,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

Témata: adorace | zlo