Dne 8.12. slaví církev slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

více informací k tématu neposkvrněného početí naleznete zde

Modlitba k neposkvrněné Panně Marii (od sv.Pia X., papeže)

Krásná jsi, Maria,
bez poskvrny prvotního hříchu.
Jsi sláva Jeruzaléma, radost Izraele,
čest našeho lidu, útočiště hříšníků,
Maria.

Maria,
Panno nejmoudřejší, Matko nejdobrotivější,
pros za nás,
přimlouvej se za nás u Pána Ježíše Krista.

Převzato z knihy
Mariánské modlitby
vydalo KNA