Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem byla postavena basilika. Jeho úcta se brzo rozšířila po celém světě. Velmi známá Legenda aurea vypráví, že bojoval s drakem.

 

Svatý Jiří, ty jako voják vycvičený k boji jsi dokázal rozpoznat a úspěšně odrážet úklady nepřítele, který nám chce odebrat radost života věčného. Vypros nám prosíme, abychom jako ty důvěřovali Ježíši Kristu, našemu jedinému Pánu, a dokázali se rázně postavit proti každému pokušení. Uč nás ve zmatku tohoto světa překonávat strach, úzkost, podezírání a nástrahy Zlého. Pomáhej nám, ať se necháme vyzbrojit pokorou, láskou, důvěrou v Boží pomoc a setrváváním v naději.

Ať se vyvarujeme zbytečného a zbabělého kritizování a odsuzování druhých. Ať jsme ochotni pracovat pro sjednocování lidské rodiny a denně znovu nasazovat všechny své síly pro ochranu a růst Božího království.  Svatý Jiří, přimlouvej se za nás, abychom neutíkali před zkouškami a příkořími, ale abychom vytrvali v lásce Otce i Syna a s pomocí Ducha svatého zvítězili nad naší slabostí a hříchem ve světě. Amen.

Nebo:

Bože, Tys posiloval svatého Jiří, aby následoval Tvého Syna v jeho utrpení a byl připraven pomáhat slabým a trpícím; ať pomáhá i nám v naší slabosti. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.