Sv. Matouš je podle tradice autorem jednoho ze čtyř evangelií a doprovázel Krista jako apoštol. Jeho svátek se slaví 21.9. Byl zřejmě výběrčím poplatků (celníkem), když ho Ježíš v Kafarnaum povolal mezi své učedníky, jak to líčí právě Matoušovo evangelium: "Když Ježíš šel, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: ´Pojď za mnou!´ On vstal a šel za ním." (Mt 9, 9).

 

 

Modlitba ke sv. Matoušovi

Pro svou obdivuhodnou pohotovost, svatý Matouši,

se kterou jsi opustil vlastní práci, dům i rodinu, abys přijal pozvání Krista k následování,

vypros i nám milost, abychom s radostí odpověděli na každé Boží vnuknutí.

Pro svou velikou pokoru, se kterou jsi vydal písemné svědectví o Ježíši Kristu

a jediný titul, kterým se nazýváš, je “celník”, přimlouvej se za nás,

ať nás pronikne Boží milost i vše, co slouží k jejímu uchování. Amen.