Začátkem června se koná v Praze evangelizační akce nazvaná "dny víry".

Cílem je formou městských misií oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program. Misie budou probíhat na celém území hlavního města Prahy od 29.5. do 6.6. 2015. 

Už teď můžeme společně připravovat půdu pro dny víry modlitbou.

 

NEBESKÝ OTČE,

chválíme tě, že jsi poslal na svět

svého milovaného Syna Ježíše.

Děkujeme ti, že smíme být tvými dětmi

a můžeme se radovat z tvé přítomnosti.

Děkujeme ti, že i nás posíláš

k lidem tohoto města.

Prosíme tě, dej svým služebníkům,

aby tvoje slovo hlásali s veškerou odvahou,

a ty přitom zasahuj svou mocí,

aby se skrze jméno

tvého svatého služebníka Ježíše

dála uzdravení, znamení a divy

(srov. Sk 4,29–30).

 

PANE JEŽÍŠI,

prosíme tě, abys to byl ty sám,

kdo bude procházet ulicemi Prahy

během pražských Dnů víry v červnu 2015.

Prosíme tě, abys šel před námi

a nám dal milost, abychom tě následovali,

kamkoliv půjdeš, a šli tam,

kam nás pošleš – k mladým, rodinám,

dětem, lidem osamoceným i dříve narozeným.

 

DUCHU SVATÝ,

víme, že bez tvé pomoci nemůžeme dělat nic.

Otec nám ale slíbil, že jistě přijdeš k těm,

kteří tě prosí. A tak tě prosíme,

abys nás vedl svým vnuknutím

a připravoval si už teď srdce těch,

kteří se během těchto Dnů víry setkají

se zvěstí o Ježíši Kristu.

Učiň v jejich srdcích půdu úrodnou

a nám dej správná vnuknutí, slova i skutky,

abychom sjednoceni v jeho jménu

byli věrohodnými svědky evangelia dnes.