První listopadový týden je na výzvu našich biskupů věnován modlitbám za pronásledované křesťany a za mír na celém světě.

Plné znění pastýřského listu na toto téma naleznete zde. Konkrétně se můžeme připojit například k modlitbám za polského kněze jménem Mateusz Dziedzic, kterého zajali rebelové ve Středoafrické republice 12.10. tohoto roku. Výměnou za jeho propuštění požadují osvobození svého vůdce, který je vězněn v Kamerunu. Otec Mateusz smí být denně v (monitorovaném) telefonickém kontaktu se svými představenými, v těchto rozhovorech vyjádřil svou vděčnost všem, kdo se za něj a za ostatní unesené modlí. Více informací např. zde