„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

5.3.2019, 0:00

Modlitba za půst

Modlitba za půst

Dej, ať se postí naše srdce: ať se umí zříct všeho, co nás vzdaluje od tvé lásky, Pane, a ať se spojí s tebou hlouběji a upřímněji.

 

 

 

 

 

Dej, ať se postí naše pýcha i všechny naše nároky i naše pomstychtivost. Ať se stáváme pokornější a ať v nás zakoření jediná ambice: sloužit ti.
Dej, ať se postí naše vášně, náš hlad líbit se a naše žízeň po bohatství; naše posedlost chamtivostí a násilím, aby naší jedinou touhou bylo líbit se ti ve všem.
Dej, ať se postí naše já, příliš zaměřené na sebe - ten zatvrzelý egoista, který chce, aby všechno sloužilo k jeho prospěchu: ať umí zapomenout na sebe, schovat se a darovat se.
Dej, ať se postí náš jazyk, příliš živý a rychlý v odpovědích, přísný v soudech a tvrdý v obraně, někdy pohrdavý: ať vyjadřuje pouze úctu a dobrotu.
Ať půst duše a všechny naše snahy zlepšit se vystoupí k tobě jako důstojná oběť a naše radost z tebe ať je čistější a hlubší. Amen.

Témata: pokání