Papež František už před časem vyzval všechny k modlitbě za biskupskou synodu o rodině: „Rád bych, aby tato modlitba, jakož i celé zasedání synody oživoval soucit Dobrého Pastýře se svým stádcem, zejména s lidmi a rodinami, které jsou z různých důvodů „vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře“ (Mt 9,36). Takto podporována a oživována Boží milostí bude církev moci ještě usilovněji a jednotněji dosvědčovat pravdu o Boží lásce a Jeho milosrdenství vůči rodinám celého světa, nevylučujíce žádnou ať už je uvnitř ovčince nebo mimo.Prosím vás, abyste tuto modlitbu neopomíjeli. Všichni – papež, kardinálové, biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice, věřící laici – všichni jsme povoláni modlit se za synodu. Toho je zapotřebí a nikoli řečí! Vybízím k modlitbě všechny i ty, kdo se cítí vzdálení, anebo už nejsou zvyklí se modlit. Tato modlitba za synodu o rodině je pro dobro všech.“

(převzato z radio vaticana)

 

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
zář opravdové lásky, 
k vám se s důvěrou obracíme.

Svatá Rodino Nazaretská, 
učiň z našich rodin
rovněž místa sdílení a modlitební večeřadla, 
opravdové školy evangelia
a malé domácí církve.

Svatá Rodino Nazaretská, 
ať už rodiny nikdy nezakoušejí
násilí, uzavřenost a rozdělení: 
kdo je raněn nebo pohoršen, 
ať rychle zakusí útěchu a zahojení.

Svatá Rodino Nazaretská, 
kéž příští biskupský synod, 
probudí ve všech vědomí
posvátného a nezcizitelného charakteru rodiny, 
její krásy v Božím plánu.

Ježíši, Maria a Josefe, 
slyšte a vyslyšte naši prosbu. 
Amen.