Mezinárodní den migrantů připadá na 15.1. 

Modlitba za uprchlíky

Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův, ochránce sirotků a vdov:
ujmi se těch, kdo žijí v zemích zmítaných válkou nebo na útěku před ní,
všech kdo byli vyhnáni ze svých domovů. Svěřujeme ti všechny lidi
v uprchlických táborech a detenčních zařízení, ty, kdo žijí v provizorních podmínkách,
bídě a obavách o budoucnost. Prosíme tě za všechny běžence,
buď ty sám jejich útočištěm i domovem, dávej jim světlo a sílu na cestu.
Nám pomáhej, abychom jim dokázali pomoct a nezavírali před nimi svá srdce.
Prosíme tě také o mír v zemích, kde se válčí, o moudrost a dobrou vůli pro politiky,
kteří mají moc zasahovat. Svěřujeme ti také budoucnost naší země a Evropy,
o kterou máme často strach. Ochraňuj nás ode všeho zlého,
přicházejícího zvenku i z našeho nitra. Amen.