„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

28.9.2018, 0:00

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast

Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

 

 

 

 

Sdílím též osudy své země a jsem za ně spoluzodpovědný.

Chci plnit své povinnosti k ní, aby i ona mohla plnit poslání, které jsi jí určil.

Kéž všichni podle svých sil pracujeme a vážíme si svobody.

Upevňuj mezi námi svornost a vzájemnou úctu.

Ať je naše vlast pokojná a krásná.

Ať v  soužití národů nechybí její podíl ani její hlas.

Přijmi náš dík za dar svobody a míru, ze kterých se smíme v naší zemi těšit.

Odměň svou slávou všechny, kdo pro to obětovali své životy.

Svatý Václave, oroduj za nás! Amen.