Již od 5. století se v Jeruzalémě slaví 8.9. jako mariánský svátek, v ten den byla v lokalitě, označené tradicí jako místo narození Panny Marie, posvěcena bazilika. Od sedmého století se 8.9. slaví přímo jako svátek Narození Panny Marie.

 

 

V evangeliích nenalézáme o Mariině narození žádnou zprávu, ale do stanovení kánonu inspirovaných spisů na Tridentském koncilu byly mezi lidmi populární i apokryfy. Apokryfní spis Jakubovo protoevangelium vypráví o rodičích Pannny Marie, Jáchymovi a Anně. Ti byli dlouho bezdětní, až ve vysokém věku se jim narodilo vymodlené dítě - Maria, která byla vychovávána v Jeruzalémském chrámu.

 

Modlitba k Panně Marii

(od sv. Kateřiny Sienské)

Maria, pokojné moře, dárkyně pokoje, úrodná země!
Ty jsi nová ratolest, na níž se rozvinul voňavý květ,
Slovo, které se stalo tělem, jednorozený Syn Boží.

Do tebe, Maria, půdo plodná, bylo zaseto Slovo.
Maria, ohnivý voze, nosilas Oheň,
skrytý a zahalený tvým lidstvím.
Maria, ty jsi kniha, v níž je zapsáno
pravidlo našeho života, Ježíš.

Když na tebe hledím, vidím ruku Ducha svatého,
který v tobě utvářel vtělené Slovo,
jednorozeného Syna Božího.