Z modliteb francouzských biskupů...

 

 

 

Odzbroj je: víme dobře, nakolik je krajní násilí neblahým každodenním chlebem v Iráku, Sýrii, Palestině, Středoafrické republice, Súdánu, Eritrey, Afghánistánu… Teď se zmocnilo i nás.
Odzbroj je, Pane: a dej, ať i mezi nimi vzejdou proroci, kteří křičí své rozhořčení a stud nad tím, jak znetvořili obraz Člověka, obraz Boha.
Odzbroj je, Pane, a dej nám, pokud je to nutné, a nutné to, Pane, je, abychom využili všech potřebných prostředků k ochraně nevinných. Ale bez nenávisti. 

Odzbroj také nás, Pane: ve Francii, na Západě. Nechceme ospravedlňovat začarovaný kruh pomsty, vždyť dějiny nás naučily mnoha věcem. Dej nám, Pane, schopnost naslouchat prorokům, kteří jsou vedeni tvým Duchem. Nenech nás upadat do beznaděje, i když jsme zmatení rozsahem zla v tomto světě.

Odzbroj nás a dej, ať se, hluší a slepí, nezatvrdíme za uzamknutými dveřmi, za svými výsadami, které nechceme sdílet.
Odzbroj nás k obrazu svého milovaného Syna, jehož logika je tou jedinou logikou na výši událostem, kterénás postihují: Nevezmou mi život, já sám ho dávám. Amen.