„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

6.10.2019, 0:00

Panny Marie růžencové (7.10.)

Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Jak se modlit růženec? Stručný návod naleznete na webu maria.cz

 

Z historie vzniku růžence

Modlitba růžence se skládá z opakování modlitby Zdrávas Maria, která se začala hojněji užívat zhruba v 11 století, tehdy sestávala pouze  z Pozdravení andělského (Lk 1,28) a slov Alžběty (Lk 1,41). Je doloženo, že okolo r. 1300 v cisterciáckém klášteře v Trevíru se užívalo modlitby, kterou můžeme označit jako předchůdce růžence: modlitba sto Zdrávasů byla spojena se zamyšlením nad tajemstvím ze života Ježíše Krista. Vkládání jednotlivých tajemství ze života Ježíšova mezi jednotlivé desátky růžence vzniklo z popudu kartuziánského novice Dominika Pruského v r. 1409. Autorství růžence bylo dlouhou dobu mylně připisováno sv. Dominikovi.

Název modlitby - růženec - vznikl na základě legendy ze 13.st., podle které se jeden cisterciák modlil padesát zdrávasů  před sochou Panny Marie a uviděl nad její hlavou věnec z padesáti růží.

Modlitba se v pozdním středověku stala velice populární, její zásluze bylo připisováno vítězství nad Turky u Lepanta  7.10.1571. Papež Pius V. jako výraz vděčnosti ustanovil tento den svátkem Panny Marie Vítězné. Papež Řehoř XVIII. povolil v kostelech s růžencovým oltářem či kaplí slavit první neděli v říjnu svátek svatého růžence, a ten byl později rozšířen na celou církev. Papež Pius X. přeložil jeho slavení na 7.10., název svátku byl změněn v r. 1960 do dnešní podoby: Panny Marie růžencové. (Upraveno podle textu docenta Petra Kubína na webu apha.cz)

Témata: modlitba | růženec

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.