Na začátku doby postní jsme zváni (mimo jiné) k modlitbě za církev a celý svět.
Můžeme to udělat např. následujícím způsobem:

 

Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil.
Modleme se proto za spásu celého světa a společně volejme: Pane, smiluj se.

- Obnov, Pane, svou církev a připrav nás na slavení Velikonoc.

- Přiveď katechumeny ke křestnímu prameni a k eucharistickému stolu a dávej jim dary svatého Ducha.

- Dej, ať je všude ve světě respektována svoboda lidského svědomí.

- Pomáhej nám, abychom rozvazovali nespravedlivá pouta, dělili se s chudými a hladovými a nikdy nebyli neteční k potřebám bližních.

- Veď nás k pravému obrácení a zbav nás neupřímnosti a přetvářky.

- Pamatuj na všechny, kdo nás předešli ve smrt. Pane, obnov a chraň celé lidstvo, neboť ve tvých rukou je všechna moc nyní i vždycky a na věky věků. Amen.