Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a už se radují s Kristem v nebi.

 

Vstupní modlitba ze mše na slavnost všech svatých:

Všemohoucí, věčný Bože,
tvoji svatí jsou pro nás příkladem
a pomáhají nám na cestě k tobě;
při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme
a ve společenství s nimi tě prosíme:
vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno,
co potřebujeme k jejich následování.

Prosíme o to skrze tvého SynaJežíše Krista,
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.