Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z největších literárních děl pozdní antiky ve Vyznáních.

 

 

 

 

Soukromý život Moniky byl problematický a sám Augustin nám například sděluje, že matčino zasahování do jeho života mu často připadalo nepříjemné a bezdůvodné. 
Její nelehký životní úděl neusnadnil ani manžel, ani syn, za kterého se však nepřetržitě až do jeho konverze vroucně modlila.
Závěrečná, silně působivá scéna jejich konečného duchovního smíru v jedinečném porozumění v Ostii několik dní před smrtí Moniky tak,
jak jí Augustin ve Vyznáních popsal,je vrcholem všeho, co do té doby syn o své matce napsal. Je to působivá ukázka zakončení života
plného obětí a neustálých modliteb matky za svého syna v konečné vítězství.

 

 

Modlitba ke sv. Monice

Bože náš, nevyčerpatelný prameni milosrden­ství,

tys dal své služebnici Monice neocenitelný dar:

umění smiřovat li­di s tebou i mezi sebou navzájem;

prosíme tě, dej i nám, abychom svým správným živo­tem

přiváděli k tobě srdce všech a vytvá­řeli vždycky kolem sebe pokoj a jednotu.

Amen.

 

Převzato z webu augustiniáni