Ve všech diecézích ČR proběhne v týdnu od 18. do 25. března 2018 Týden modliteb za mládež, který vyvrcholí slavením XXXIII. Světového dne mládeže na Květnou neděli. Oslavy dne mládeže v jednotlivých diecézích ČR již ale začnou o tomto víkendu.

 

 

 

 

 

Týden modliteb za mládež bude probíhat paralelně s presynodou o mládeži, kterou bude od pondělí hostit Vatikán.

Cílem Týdne modliteb za mládež je:

a) doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou; 
b) pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve; 
c) vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

K této příležitosti byla připravena brožura s modlitbami, kterou možno získat na jednotlivých diecézních centrech mládeže a elektronicky v příloze či na https://tmm.signaly.cz/, kde naleznete i verzi do mobilu.

Světový den mládeže na Květnou neděli

Mottem letošního Světového dne je citát: „ Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ Lk 1,30.

Oslavy Světového dne mládeže začínají již tuto sobotu, kdy v Ostravsko-opavslé diecézi proběhne setkání mladých lidí se zdejším biskupem s názvem Biscup. Mladí věřící se sejdou také v některých děkanátech olomoucké arcidiecéze.

Hlavním dnem těchto oslav však bude sobota 24. 3. 2018, kdy se sejdou mladí lidé ve zbývajících českých a moravských diecézích.

(Kristýna Garguláková, Sekce pro mládež ČBK)

Převzato z webu církev