Na začátku Lukášova evangelia čteme, jak malého Ježíše přinesli jeho rodiče do Jeruzaléma, aby byl podle Zákona obřezán. Zbožný muž Simeon, když dítě Ježíše spatřil, chválil Boha slovy, která ve večerní modlitbě breviáře (tzv. kompletář) opakujeme dodnes.

 

 

Tuto událost si připomínáme druhého února jako Svátek uvedení Páně do chrámu, nebo pod lidovým názvem Hromnice (více o tomto svátku na webu pastorace).

 

Simeonovo kantikum

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům,
a k slávě tvého izraelského lidu. (Lk 2/29-32)

V modlitbě breviáře, kterou se modlíme před spaním, je tento chvalozpěv uvozen a zakončen antifonou:
Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.