„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

12.5.2019, 0:00

Victimae paschali laudes

Victimae paschali laudes

Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální nápěv), který zazníval po celý velikonoční oktáv (= týden po velikonočních svátcích). Vznikl zřejmě v 11. století na dvoře císaře Konráda II. Sálského, autorem je údajně kronikář a kaplan Wip Burgundský.

 

 

 

Victimae paschali laudes immolent christiani.
(Velikonoční oběti ať vzdají křesťané chválu.)
Agnus reddemit oves Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
(Beránek spasil své ovce, nevinný Kristus smířil s Otcem hříšníky.)
Mors et vita duello conflixere mirando.
(Život a smrt bojovaly v podivuhodném zápase.)
Dux vitae mortuus regnat vivus.
(Zabitý vůdce života kraluje živý.)
Dic nobis, Maria quid vidisti in via?
(Řekni nám, Maria, co jsi na cestě viděla?)
Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis.
(Hrob živého Krista a slávu Vzkříšeného.)
Angelicos testes sudarium et vestes.
(Anděly jako svědky, roušku a plátna.)
Surrexit Christus, spes mea praecedet suos in Galilaeam.
(Vstal  Kristus, má naděje, své předejde do Galileje.)
Scimus Christum surrexisset a mortuis vere.
(Víme, že Kristus vstal vpravdě z mrtvých.)
Tu nobis victor, rex, miserere. 
(Smiluj se nad námi, vítězi, králi.)
Amen. Aleluja.

Text převzat z: Collegium Strahoviense

 

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…