Dne 28.3. tohoto roku si církev připomíná výročí pět set let od narození svaté Terezie z Avily (Veliké, od Ježíše).

Tato španělská mystička, zakladatelka řádu bosých karmelitánů a karmelitek je jednou ze tří žen, které zdobí titul „učitelka církve“. Ona je skutečně učitelkou modlitby pro mnoho generací; svou nauku zaznamenala ve spisech, z nichž mnohé vyšly i v češtině: Život, Cesta dokonalosti, Nad Velepísní, Kniha o zakládání, atd.
Mottem k letošnímu výročí jejího narození se stal úryvek z její básně: Tvá jsem, Tobě zrozena, ty víš, co mně konat nařídíš?

Litanie ke sv. Terezii od Ježíše

Novéna ke sv. Terezii od Ježíše