Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se začala šířit zejména v 17.stol. zásluhou sv. Jana Eudese (1601 – 1680). Po zavedení svátku Božského Srdce v roce 1765 byla otevřena cesta ke slavení svátku Mariina srdce, z počátku pouze na vybraných místech. Papež Pius XII. zasvětil 8. prosice 1942 svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a rozšířil v roce 1944 památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie na celou církev.

 

 

 

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.

Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí.

Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla.

Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu.

Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli.

Amen.

 

Litanie k srdci Panny Marie