Je to modlitba sv. Pia z Pietrelciny, jehož svátek si připomínáme 23.9. Otec Pio (1887–1968) pocházel z Itálie a byl členem řádu kapucínů. V konventu San Giovanni Rotondo obdržel stigmata; pro církevní hierarchii se stal nedůvěryhodným a byl na nějaký čas zbaven kněžských pravomocí. Věnoval se péči o nemocné, papež Jan Pavel II. ho prohlásil za blahoslaveného a r. 2002 za svatého.

 

 • Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na Tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím.
 • Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal tak často.
 • Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí horlivost. 
 • Zůstaň se mnou, Pane, neboť Tys mé světlo a bez Tebe se topím v temnotách.
 • Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli.
 • Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě.
 • Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi Tě toužím milovat a vždy být v Tvé společnosti. 
 • Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li abych Ti byl věrný. 
 • Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro Tebe místem útěchy a hnízdem lásky.
 • Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil. Můj život plyne, blíží se smrt, soud a věčnost. Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě; k tomu potřebuji Tebe. Již se připozdívá a smrt se blíží. Bojím se temnot, pokušení, suchopárů, křížů, bolestí... Jak mnoho Tě potřebuji, Ježíši, v této noci vyhnanství!
 • Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v této noci života a nebezpečí Tě tolik potřebuji. Učiň, abych Tě poznal jako Tvoji učedníci při lámání chleba, aby eucharistické společenství bylo pro mne světlem, které rozptyluje temnoty, silou, která mne podpírá a je jedinou radostí mého srdce.
 • Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v hodině smrti chci zůstat spojen s Tebou. Jestliže ne svatým přijímáním, tak alespoň milostí a láskou.
 • Zůstaň se mnou, Ježíši, nežádám od Tebe božskou útěchu, neboť jí nejsem hoden, ale prosím o dar Tvé přítomnosti. Ano, jen Tebe si žádám!
 • Zůstaň se mnou, Pane. Jen Tebe jediného hledám, Tvou lásku, Tvou milost, Tvou vůli, Tvé srdce, Tvého Ducha, neboť Tebe miluji a nežádám za to jinou odměnu, než abych Tě miloval ještě více. Láskou pevnou, praktickou, abych Tě miloval z celého srdce zde na zemi, abych Tě mohl ještě dokonaleji milovat po celou věčnost. Amen.