Přijď, Duchu Svatý,
naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
a obnovíš tvář země.

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy;
dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.
Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.