„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

25. 5. 2016 , LZC

Anima Christi

Anima Christi

Modlitba Duše Kristova (latinsky Anima Christi) pochází ze středověku, nejstarší záznamy svědčící o jejím užívání pocházejí ze 14. století.

Centrem modlitby je lidství Krista, obětovaného na kříži a v eucharistii. Jeho tělo, krev, duše, voda z  boku i jeho utrpení. Modlitebník  prosí o své posvěcení, spásu, záchranu, o společenství s Kristem, o ochranu před zlým nepřítelem a o věčný život. Někdy se její autorství chybně připisuje  sv. Ignáci z Loyoly, protože ji často užíval a zařadil ji i do svých duchovních cvičení.

Duše Kristova, posvěť mě.                        Anima Christi, sanctifica me.
Tělo Kristovo, zachraň mě.                        Corpus Christi, salva me.
Krvi Kristova, opoj mě.                              Sanguis Christi, inebria me.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.               Aqua lateris Christi, lava me.

Utrpení Kristovo, posilni mě.                      Passio Christi, conforta me.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.                           O bone Iesu, exaudi me.
Ve svých ranách ukryj mě.                         Intra vulnera tua absconde me.

Nedopusť, abych se odloučil od tebe.          Ne permittas a te me separari .
Před zlým nepřítelem ochraň mě.                Ab hoste maligno defende me. 
V hodině mé smrti zavolej mě.                    In hora mortis meae voca me.

A dej, ať přijdu k tobě,                                Et iube me venire ad te,
abych tě s tvými svatými                           Ut cum Sanctis tuis laudem te 
chválil navěky.                                          per infinita sæcula sæculorum. 

Amen.                                                      Amen.

 

 

Více se o modlitbě Duše Kristova lza dočíst v knížce:

Heiner Wilmer, To jsi můj Bůh?
Autor bilancuje svých 30 let řeholního a kněžského života a klade si provokující otázky: „Kdo je pro mne Ježíš? Jaký smysl má moje životní volba tváří v tvář nenaplněným snům, samotě či vlastním chybám a utrpení?“ Dobře míněné rady a zbožné fráze nestačí. Heiner Wilmer v knížce uvažuje také o známé modlitbě Duše Kristova a v ní poctivě hledá a také nachází neotřelé odpovědi, o které se lze opřít i tehdy, když ne všechno funguje podle plánů.

 

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…