Modlitba Duše Kristova (latinsky Anima Christi) pochází ze středověku, nejstarší záznamy svědčící o jejím užívání pocházejí ze 14. století.

Centrem modlitby je lidství Krista, obětovaného na kříži a v eucharistii. Jeho tělo, krev, duše, voda z  boku i jeho utrpení. Modlitebník  prosí o své posvěcení, spásu, záchranu, o společenství s Kristem, o ochranu před zlým nepřítelem a o věčný život. Někdy se její autorství chybně připisuje  sv. Ignáci z Loyoly, protože ji často užíval a zařadil ji i do svých duchovních cvičení.

Duše Kristova, posvěť mě.                        Anima Christi, sanctifica me.
Tělo Kristovo, zachraň mě.                        Corpus Christi, salva me.
Krvi Kristova, opoj mě.                              Sanguis Christi, inebria me.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.               Aqua lateris Christi, lava me.

Utrpení Kristovo, posilni mě.                      Passio Christi, conforta me.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.                           O bone Iesu, exaudi me.
Ve svých ranách ukryj mě.                         Intra vulnera tua absconde me.

Nedopusť, abych se odloučil od tebe.          Ne permittas a te me separari .
Před zlým nepřítelem ochraň mě.                Ab hoste maligno defende me. 
V hodině mé smrti zavolej mě.                    In hora mortis meae voca me.

A dej, ať přijdu k tobě,                                Et iube me venire ad te,
abych tě s tvými svatými                           Ut cum Sanctis tuis laudem te 
chválil navěky.                                          per infinita sæcula sæculorum. 

Amen.                                                      Amen.

 

 

 

Více se o modlitbě Duše Kristova lza dočíst v knížce:

Heiner Wilmer, To jsi můj Bůh? (Paulínky)
Autor bilancuje svých 30 let řeholního a kněžského života a klade si provokující otázky: „Kdo je pro mne Ježíš? Jaký smysl má moje životní volba tváří v tvář nenaplněným snům, samotě či vlastním chybám a utrpení?“ Dobře míněné rady a zbožné fráze nestačí. Heiner Wilmer v knížce uvažuje také o známé modlitbě Duše Kristova a v ní poctivě hledá a také nachází neotřelé odpovědi, o které se lze opřít i tehdy, když ne všechno funguje podle plánů.