Ježíš se vydal utrpení. Jako král prošel utrpením, které mu připravili lidé.

 

 

 

 

Milosrdný Bože, dnešního dne tvůj Syn Ježíš Kristus vstoupil do Svatého města. Lidé ho nadšeně vítali.
Vstoupil jako král pokoje. A přece tímto dnem začínají jeho pašije.
V tomto městě, do něhož vjel na oslíku za všeobecného jásotu, musel o několik dní později projít cestou utrpení,
která ho vedla davem senzacechtivých zevlounů až na kříž.

Dnes jsme mu provolávali slávu se zelenými ratolestmi v rukou: „Hosana Davidovu Synu!“
Hned poté jsme naslouchali pašijovému příběhu. Ježíš se vydal utrpení.
Jako král prošel utrpením, které mu připravili lidé.

Bože, daruj mi důvěru, že přes všechno utrpení, které mě potkává, mi nebude upřena má královská důstojnost.
Dej, ať jdu cestou utrpení spolu s tvým Synem. Jen tak mě utrpení neovládne,
ale po Ježíšově boku jím dokážu projít se vztyčenou hlavou a v důvěře, že mě čeká vzkříšení.

 

Upraveno podle knihy
od Anselma Grüna Moje modlitební kniha
kterou vydalo KNA