„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

9. 4. 2017 , Anselm Grün

Bože, daruj mi dnes důvěru (modlitba na Květnou neděli)

Bože, daruj mi dnes důvěru (modlitba na Květnou neděli)

Ježíš se vydal utrpení. Jako král prošel utrpením, které mu připravili lidé.

 

 

 

 

Milosrdný Bože, dnešního dne tvůj Syn Ježíš Kristus vstoupil do Svatého města. Lidé ho nadšeně vítali.
Vstoupil jako král pokoje. A přece tímto dnem začínají jeho pašije.
V tomto městě, do něhož vjel na oslíku za všeobecného jásotu, musel o několik dní později projít cestou utrpení,
která ho vedla davem senzacechtivých zevlounů až na kříž.

Dnes jsme mu provolávali slávu se zelenými ratolestmi v rukou: „Hosana Davidovu Synu!“
Hned poté jsme naslouchali pašijovému příběhu. Ježíš se vydal utrpení.
Jako král prošel utrpením, které mu připravili lidé.

Bože, daruj mi důvěru, že přes všechno utrpení, které mě potkává, mi nebude upřena má královská důstojnost.
Dej, ať jdu cestou utrpení spolu s tvým Synem. Jen tak mě utrpení neovládne,
ale po Ježíšově boku jím dokážu projít se vztyčenou hlavou a v důvěře, že mě čeká vzkříšení.

 

Upraveno podle knihy
od Anselma Grüna Moje modlitební kniha
kterou vydalo KNA

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…