„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

11. 10. 2016 , David Torkington

Byl jsem roztržitý při modlitbě...

Byl jsem roztržitý při modlitbě...

Když jsem se dnes ráno obrátil v modlitbě k Bohu, chtěl jsem zůstat pouze s ním, zaplaven pokojem, který převyšuje všechno chápání... a dvě vteřiny poté jsem se ztratil v roztržitostech. Hned jak jsem si uvědomil, co se děje, obrátil jsem pozornost zpět k Bohu, ale už za pár sekund jsem byl znovu nepozorný.

 

 

Začal jsem v duchu přemýšlet, jestli mám strávit letní prázdniny s neteří a její rodinou ve vile v Monte Carlu nebo s tetičkou v jejím domku v Liverpoolu. Znovu jsem se pokusil vrátit zpět k Bohu, ale má pozornost šla za chvíli zase jinam – mám přijmout pozvání vést exercicie v Kalifornii nebo jet na synodu do Říma?

 

Roztržitost jako každodenní zkušenost světců

Pokud máte s modlitbou podobnou zkušenost jako já, nezoufejte. Svatá Terezie z Avily říká, že budeme v modlitbě vždycky rozptylováni, alespoň na tomto světě. Je velký omyl myslet si, že nepozornost je znamením toho, že se neumíte modlit. Co znamená zažít sto a jedno rozptýlení během půl hodiny modlitby? Znamená to, že jste se sto a jedenkrát odvrátili od toho, co vás rozptyluje, a vrátili se zpátky k Bohu. Znamená to, že jste sto a jedenkrát konali pokání. Znamená to, že jste opakovaně řekli „ne“ sobě samým a „ano“ Bohu, že jste učinili sto jeden úkonů lásky, který vám umožnil, aby ve vás zemřel „starý člověk“ a mohl se narodit „nový člověk“.

 

Škola božské lásky

Právě proto nazval velký středověký mystik modlitbu Schola Divinum Amoris neboli Škola božské lásky. Modlitba je místo, kam se člověk svobodně rozhoduje jít, aby se naučil tu nejdůležitější lekci, kterou se lidská bytost vůbec může naučit – a to je, jak milovat – a učí se tím, že praktikuje opravdovou lásku ve chvílích k tomu určených. Na celém tom vyučovacím procesu není žádná záhada. Je založen na starém principu „cvičení dělá mistra“.

 

Zabere to čas a vyžaduje to cvičení

Když se chce někdo naučit vařit, nějaký cizí jazyk nebo řídit auto, zabere to nějaký čas a vyžaduje to cvičení. Pro modlitbu si vyčleňujeme určité chvíle soustředění, abychom se naučili nesobecky milovat. Stejně jako ostatní druhy učení to znamená opakovat celé série nesobeckých aktů, než si osvojíme zvyk. Ten nás vede dál k nesobeckému milování s vnitřní snadností, která je jediným autentickým znamením svatosti.
Nikdo se nemůže něčemu naučit, aniž by si vyčlenil čas pro učení, pro chvíle soustředění určené k tomu účelu. A učit se milovat ve škole božské lásky  - modlit se - není žádnou výjimkou.

 

Upraveno podle knihy
Davida Torkingtona Prorok
kterou vydalo KNA
 

 

 

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.