„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

10. 4. 2017 , Jean Lafrance

Co víme o modlitbě z evangelií

Co víme o modlitbě z evangelií

Jak dospět k neustálé modlitbě srdce a co nám o tom říká Ježíš?

 

 

 

 

 

Modli se ve skrytosti ke svému Otci

Kristus nám toho ohledně modlitby moc neříká - máme jít do své komůrky, ztišit se zavřít dveře a modlit se ve skrytosti k Otci, tedy nechat ze svého srdce vyplavit všechny starosti, které nás obtěžují, ať už právem, nebo neprávem. Zdůrazňuje ale důvěru a vytrvalost: je třeba prosit a hledat, tlouci a hlavně se nikdy nenechat odradit a unavit. Jako příklad takové vytrvalosti nám staví před oči neodbytného přítele a nespravedlivého soudce - je třeba se neodbytně modlit:

Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘ On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘ Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lk 11,5-13)

Dokonce je třeba Boha obtěžovat a trápit ho:

Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat:  „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti mému odpůrci.‘ Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec mě umoří.‘“ A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ (Lk 18, 1-8)

 

Modlitba důvěry přenáší i hory

Vidíme sílu obrazů, které Ježíš používá a zároveň Otcovu dobrotu, když se nechá obměkčit podle důvěry, se kterou se k němu člověk modlí. Tato vytrvalost je spojena s vírou a důvěrou - modlitba plná důvěry dokáže přenášet hory a morušovníky:

Mějte víru v Boha. Amen, pravím vám: kdokoli řekne této hoře: Zdvihni se a vrhni se do moře a nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám říkám, věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali, a budete to mít. (Mk  11,22-24)

Kdybychom opravdu prosili o dar neustálé modlitby, Bůh by nám ho neodmítl. Taková modlitba je čistě Boží dar, který můžeme dostat, pokud budeme vytrvalí v pravidelné každodenní modlitbě a v Ježíšově modlitbě.  Můžeme se celá léta namáhat dosáhnout ustavičné modlitby, a pak je nám jednoho dne dána, aniž bychom věděli jak a proč – je to Boží dar.

 

Upraveno podle knihy
Modlitba srdce od Jeana Lafrance
kterou vydalo KNA

 

 

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…