„Jeden učenec řekl: ,Dejte mi páku, opěrný bod, a pozdvihnu svět.’

To, čeho nemohl dosáhnout Archimedes,
protože se jeho prosba neobracela k Bohu
a byla myšlena jen z hmotného hlediska,
toho dosáhli v naprosté úplnosti ti, co se modlí.
Všemohoucí jim dal opěrný bod sám sebe a jenom sebe!

Jako páku jim dal modlitbu,
která zapaluje ohněm lásky,
a tak pozdvihli svět.

Takto ho pozvedají svatí,
kteří dosud bojují,
a takto ho budou pozvedat
budoucí svatí až do konce věků.

(Terezie z Lisieux)