Poslední večer v roce má své kouzlo a možností, jak ho prožít je jistě hodně. Například s ostatními rodinami ve společenství, v modlitbě.

 

 

 

 

 

Můžeme si položit následující otázky, zamyslet se nad nimi a případně sdílet odpovědi s ostatními.

Co jsem v tomto měsíci prožíval?
S kým jsem se setkal?
Za co jsem Bohu vděčný?
Dotkla se mě nějaká událost?
Co pro mne důležitého se stalo?
Zakusil jsem Boží vedení?
Co jsem poznal, přišel jsem na něco?
Kdo pro mne udělal něco dobrého?
Nebo ublížil mi někdo? Nebo já někomu?
Chci Bohu něco odevzdat, za něco prosit?
Chci Boha za něco chválit, děkovat mu?
Mohu v nějaké události najít Boží poselství nebo úkol pro sebe?

A tak měsíc po měsíci procházíme svoje zápisky a děkujeme za to, co se událo, co se podařilo překonat. Prosíme za lidi, se kterými jsme se setkali, zubaře nebo kadeřnici nevyjímaje. Chválíme Hospodina, protože s odstupem času líp vidíme jeho přítomnost a působení v našem životě. Hymnem Bože chválíme tebe končí naše rozjímání. Pokaždé znovu zakoušíme silný pocit důvěry, že Hospodin bude s námi i v tom, co nás teprve čeká.

Převzato z webu manželství