„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

6. 9. 2017 , Matta el-Meskin

Každý kontakt s Bohem je modlitba, avšak ne každá modlitba znamená kontakt s Bohem

Každý kontakt s Bohem je modlitba, avšak ne každá modlitba znamená kontakt s Bohem

Tento text nabízí pohled na modlitbu ze zorného úhlu křesťanského Východu. Autorem je bývalý igumen kláštera sv. Makaria (koptská pravoslavná církev) v Egyptě, Matta el-Meskin.

 

 

 

 

Vztah s Bohem

Aby člověk mohl žít, potřebuje k tomu neustále pracovat, věnovat se pozemským záležitostem a věnovat se práci myslí i tělem, aby si vydělal na pár soust chleba a doušek vody. Podobně i tvé vnitřní já k životu nezbytně potřebuje, abys neustále setrvával ve vztahu s Bohem. Takto se ve tvém duchu bude moci usídlit závan nesmrtelnosti a uschopnit jej pro život věčný.

Vztah s Bohem je to, co označujeme jako modlitbu – ve skutečnosti se jedná o činnost. Proto pochop, že se tvůj duch živí jedině silou duchovního činu a síly k růstu se mu dostává přímo od Boha. Neváhej uvěřit, že každý kontakt s Bohem je modlitba, avšak každá modlitba neznamená kontakt s Bohem! Mnoho lidí se modlí, aniž by se na modlitbu připravili, a nemají přitom ani touhu setkat se s Bohem. To ale není modlitba, neboť modlitba je součinnost člověka a Boha.

Zavřít dveře

Než se začneš modlit, Bůh tě žádá, abys zavřel dveře. Chce ti tak připomenout, že máš ve své komůrce oddělovat vnější a vnitřní činnost. Je-li tedy „komůrka“ místem, jež Kristus vyhrazuje dílu vnitřní modlitby, pak je nutně třeba po celou dobu, kdy v této komůrce přebýváš, vytrvale konat dílo modlitby. To znamená, že máš neustále zůstávat s Bohem v duchovním kontaktu.

Nemáš-li proto dostatek času přebývat ve své komůrce, není to důvod k zármutku. Spíše se ujisti, že jsi připraven a naplněn touhou setkat se s Bohem. Pak zjistíš, že ti pouhé minuty mohou připadat jako celé dny. Obecně však platí, že stížnosti na nedostatek času na modlitbu bývají pouze falešnou omluvou, abychom ospravedlnili vlastní liknavost, nedbalost a lhostejnost k tomu, že se máme postavit před Boha.

O autorovi

Matta el-Meskin, vlastním jménem Yusuf Iskandar (1919-2006) se narodil v Egyptě, ve městě Banha. Původním povoláním byl farmaceut, v roce 1948 se rozhodl pro mnišský život a stal se vyhledávaným duchovním vůdcem nejen pro mnichy koptské pravoslavné církve. Je autorem několika duchovních spisů, které byly publikovány po celém světě.

 

Se svolením zpracováno podle knihy
Rady k modlitbě od Matta el-Meskin
kterou vydalo KNA
 

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…