Tento text nabízí pohled na modlitbu ze zorného úhlu křesťanského Východu. Autorem je bývalý igumen kláštera sv. Makaria (koptská pravoslavná církev) v Egyptě, Matta el-Meskin.

 

 

 

 

Vztah s Bohem

Aby člověk mohl žít, potřebuje k tomu neustále pracovat, věnovat se pozemským záležitostem a věnovat se práci myslí i tělem, aby si vydělal na pár soust chleba a doušek vody. Podobně i tvé vnitřní já k životu nezbytně potřebuje, abys neustále setrvával ve vztahu s Bohem. Takto se ve tvém duchu bude moci usídlit závan nesmrtelnosti a uschopnit jej pro život věčný.

Vztah s Bohem je to, co označujeme jako modlitbu – ve skutečnosti se jedná o činnost. Proto pochop, že se tvůj duch živí jedině silou duchovního činu a síly k růstu se mu dostává přímo od Boha. Neváhej uvěřit, že každý kontakt s Bohem je modlitba, avšak každá modlitba neznamená kontakt s Bohem! Mnoho lidí se modlí, aniž by se na modlitbu připravili, a nemají přitom ani touhu setkat se s Bohem. To ale není modlitba, neboť modlitba je součinnost člověka a Boha.

Zavřít dveře

Než se začneš modlit, Bůh tě žádá, abys zavřel dveře. Chce ti tak připomenout, že máš ve své komůrce oddělovat vnější a vnitřní činnost. Je-li tedy „komůrka“ místem, jež Kristus vyhrazuje dílu vnitřní modlitby, pak je nutně třeba po celou dobu, kdy v této komůrce přebýváš, vytrvale konat dílo modlitby. To znamená, že máš neustále zůstávat s Bohem v duchovním kontaktu.

Nemáš-li proto dostatek času přebývat ve své komůrce, není to důvod k zármutku. Spíše se ujisti, že jsi připraven a naplněn touhou setkat se s Bohem. Pak zjistíš, že ti pouhé minuty mohou připadat jako celé dny. Obecně však platí, že stížnosti na nedostatek času na modlitbu bývají pouze falešnou omluvou, abychom ospravedlnili vlastní liknavost, nedbalost a lhostejnost k tomu, že se máme postavit před Boha.

O autorovi

Matta el-Meskin, vlastním jménem Yusuf Iskandar (1919-2006) se narodil v Egyptě, ve městě Banha. Původním povoláním byl farmaceut, v roce 1948 se rozhodl pro mnišský život a stal se vyhledávaným duchovním vůdcem nejen pro mnichy koptské pravoslavné církve. Je autorem několika duchovních spisů, které byly publikovány po celém světě.

 

Se svolením zpracováno podle knihy
Rady k modlitbě od Matta el-Meskin
kterou vydalo KNA