„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

22. 11. 2017

Kdo na něho budou hledět, rozzáří se

Kdo na něho budou hledět, rozzáří se

Pohled na Ježíše jako srdce modlitby

 

 

 

 

 

Pánův pohled na nás je počátkem modlitby

„S pohledem upřeným na Ježíše" - krásná definice modlitby z Písma (Žid 12,2). Snad jen jedno slůvko k doplnění: „S pohledem srdce upřeným na Ježíše". Toto je nitrem modlitby. Počátkem naší modlitby ale není tento náš pohled, nýbrž Pohled, který předchází pohledu našemu: „Ježíš na něj s láskou pohleděl" (Mk 10,21). Ježíšův pohled je zdrojem našeho pohledu, jejž sytí, je pobídkou ke spočinutí v něm: „Táhni mne za sebou! Dáme se v běh." (Pís 1,4)

 

Já se dívám na něho a on se dívá na mě...

Dívat se na sebe, vzájemně na sebe patřit a si patřit. Sednout si k nohám Ježíšovým a poslouchat Jeho slovo. Jen tohoto jediného je zapotřebí (srv. Lk 10,39.42). Spočívat před druhým a v něm, navzájem; spočívat na srdci Pána, „v Ježíšově náručí" (J 13,23). Dívání, které není nezúčastněným pozorováním, ale naopak sdílením nitra, sdílením intimissima, důvěrností. Niternost, která se vylévá také vně a uzdravuje i vody moře-světa: „Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá" (Ez 47,9).

 

S pohledem upřeným na Ježíše

Ježíšův pohled „jako když slunce září v plné síle" (Zj 1,16), který prozařuje naše okamžiky, kolik mu jich jen dáme. „Slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích" (Mal 3,20), které nezná západu a uzdravuje prokřehlé duše i těla a dává jim sílu, takže se „rozběhneme a budeme poskakovat jako vykrmení býčci" (srv. Mal 3,20). Slunce, které září, kdykoliv vstaneme do „dne Hospodinova", v němž „již nebude noci" (Zj 2,5). Slunce osmého dne stvoření, jež vzešlo „prvního dne po sobotě" (Mk 16,2) a prosvětlilo zatuchlost naše hrobu. „Kdo na něho budou hledět, rozzáří se" (Ž 34,6), jako Mojžíš, když hovořil s Hospodinem na hoře Sinaj (Ex 34,29). Proto „vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, na vůdce a dokonavatele víry" (Žid 12,1-2).

 

upraveno podle webu theofil
 

 

Témata: jak se modlit? | nitro | srdce | žalmy

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…