Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán...

 

 

 

 

Obyvatelům temné země vzchází světlo. dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost (...) Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce; bude vládnout na Davidově trůně a v jeho království, aby je upevnil a utvrdil právem a spravedlností od tohoto času až navěky! Způsobí to horlivost hospodina zástupů. (Iz 9, 2-4.6-7)

 

Za redakci přejeme požehnané svátky vám všem!