„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

13. 7. 2016 , Pete Greig

Mnoho lidí je otřeseno, když jejich modlitby nejsou vyslyšeny...

Mnoho lidí je otřeseno, když jejich modlitby nejsou vyslyšeny...

...a často začnou o Bohu pochybovat. Někdy je jen tak záplatujeme pár slovy útěchy, trochou pastorace nebo nicneříkajícími komentáři ve smyslu, že Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Ale tito lidé potřebují především vědět, co znamená být křesťanem.

 

 

 

Je dost možné, že když uvěřili v Boha, bylo jim řečeno, že on vymaže všechny jejich problémy, nebo to možná prostě předpokládali. Ale skutečnost je taková, že Bible učí: „Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě (Ř 8,17). A sám Ježíš říká, že máme očekávat pravý opak toho, co si představujeme pod pojmem „snadný život“ (srov. Jan 16,33).

Přes všechny technologické pokroky a přes rostoucí průměrnou délku života se naše generace vyznačuje zvláštní křehkostí. Snadno se hroutíme, naše manželství se rozpadají a velmi rychle se urážíme. V našem světě posedlém celebritami, kde smrt schováváme a bolest tišíme léky, si musíme připomínat, že je normální mít problémy, onemocnět, mít finanční potíže a žít v rozpadajících se vztazích. Ježíš nám slibuje: „Na světě budete mít problémy…“ (Jan 16,33 – volně přeloženo), ale tento verš si rád připomíná málokdo. Místo toho se cítíme podvedeni, když narazíme na překážky. Ptáme se: „Proč já?“ Jako kdyby se takové věci měly Kristovým následovníkům vyhýbat obloukem. Jako bychom měli být imunní vůči chorobám, které chytají naši sousedé.

Jedním z problémů může být paradoxně právě modlitba. S modlitbou roste naše naděje a říkáme tomu víra. Modlíme se za dokonalého manžela nebo manželku, zdravé děti, za úspěšnou kariéru a bezproblémovou rodinu. Ale tato víra je falešná. Apoštol Pavel netoužil jenom po tom, aby znal „moc Kristova vzkříšení“, ale aby znal „i účast na jeho utrpení“(Fil 3,10). Křesťanský život a naše největší naděje nespočívá v tom, že budeme zázračně unikat veškerému pozemskému utrpení. Spíše je to radost z čím dál hlubšího vztahu s „mužem utrpení a znalého bolesti“ (Iz 53,3), který nás miluje a žije v nás.

Netvrdím, že bychom se měli modlit, aby se nám dařilo hůře. Spíš se snažím naznačit, že když procházíme něčím těžkým, měli bychom cítit o něco méně rozhořčení a mnohem více naděje, protože Ježíš, který prošel podobným trápením, předpověděl, že nás obtíže neminou a že uprostřed nich bude s námi.

 

Upraveno podle knihy
Pete Greiga Když Bůh mlčí
vydavatelství Rosa

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…